Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Restauració

Quan les condicions del document ho requereixen, hem d’aplicar tractaments de restauració encaminats a retornar la funcionalitat de l’obra, mantenint els seus valors històrics o artístics.

Teixell realitza, abans de qualsevol restauració, un treball d’anàlisi per conèixer la naturalesa i l’estat dels materials que componen l’obra, per determinar les causes de degradació i poder establir els tractaments més adequats en cada cas.

Al finalitzar la intervenció s’entrega un informe detallant els processos realitzats i les recomanacions per una bona conservació de l’objecte.