Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Conservació preventiva

Mesures indirectes que tenen la finalitat de reduir el deteriorament dels objectes mitjançant el control de les seves causes. D’aquesta manera es garanteix l’accés a la integritat dels objectes, assegurant al màxim la seva permanència i durabilitat.

La nostre experiència ens demostra contínuament que és millor aplicar mesures de conservació preventiva que haver d’intervenir directament sobre la documentació.

Per això, és imprescindible aplicar mesures per la protecció de la documentació durant l’emmagatzematge, exposició, transport, manipulació i en casos de desastres naturals.