Conservació i restauració de material d'arxiu, obres d'art i enquadernació

Materials diversos

Teixell restaura tot tipus d'objectes que per la seva composició intrínseca (suports cel·lulòsics) requereixen d'un restaurador de paper.

Entre els nostres treballs destaquem les restauracions de ventalls, biombos de paper, capgrossos, etc.