Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Material d'arxiu

Les causes de degradació del material d’arxiu són molt variades, però podem destacar la provocada pels insectes, la corrosió de tintes ferrogàl·liques o l'atac de microorganismes.

Teixell restaura tot tipus de material d'arxiu, com poden ser documents manuscrits o impresos, pergamins, llibre antic o modern, lligalls, plànols i mapes, etc.