Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Enquadernació

Amb l’enquadernació, un conjunt de quadernets dispersos susceptibles de desaparició i deteriorament, esdevenen un llibre.

Des del moment que és relligat i protegit amb pell, pergamí, tela o paper, aquest es converteix en un producte unitari, podent assegurar la seva integritat i facilitant la seva lectura.