Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Obres d'art

La principal causa de degradació de les obres d'art és l'emmarcat inadequat, degut tant a la utilització de suports posteriors de fusta o cartrons de mala qualitat, així com els muntatges amb cintes autoadhesives àcides.

Teixell restaura tant obres d'art seriades (gravats, cartells, ...) com originals (aquarel·les, llapis, carbonet, pastels, ...)