Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Serveis

Teixell ofereix serveis integrals de conservació preventiva i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper.

Addicionalment, també posem al seu abast un taller d'enquadernació.

Conservació preventiva

  • Elaboració de plans de conservació preventiva globals o parcials, establint les condicions d’exposició, emmagatzematge i/o transport més adequades en cada cas.
  • Realització d’estudis per valorar l’estat de conservació de fons arxivístics i bibliogràfics.
  • Control i manipulació de peces durant processos de trasllat, exposicions, etc
  • Peritatges de l’avaluació de fons afectats per sinistres per empreses asseguradores o particulars que hagin d’avaluar amb precisió els danys o desperfectes ocasionats per foc, inundació, infecció, transport incorrecte, etc.
  • Sistemes de protecció i emmagatzematge de documents i llibres.
  • Sistemes de presentació per obres d’art sobre paper. Muntatge d’exposicions.

Restauració

  • Projectes de restauració: es realitzen estudis previs per conèixer la naturalesa i l’estat dels materials que componen l’obra per determinar les causes de degradació i poder establir els tractaments més adequats en cada cas.
  • Tractaments de restauració de documents, llibres i obres d’art sobre paper. Al finalitzar la intervenció, s'entrega un informe detallant els processos realitzats i les recomanacions per una bona conservació de l'objecte restaurat.

Enquadernació

  • Projectes de restauració d’enquadernacions: es realitzen estudis previs de l’estat de conservació de les vostres obres. A partir d’aquí us proposem la millor manera d'abordar la seva restauració, utilitzant sempre materials de màxima qualitat i conservant el màxim de l’obra original.
  • Realització de tot tipus d’enquadernacions: enquadernacions de tapa solta, de Bradell, de tapa muntada, etc. Utilitzem diferents materials: pell (xagrín, búfal, box, etc), pergamí, tela, papers pintats a mà, metacrilat, fusta, etc. Realitzem capçades totalment artesanals de pell, de fil de lli i de seda, de paper, etc.