Conservació i restauració de material d'arxiu, obres d'art i enquadernació

Enquadernació nova

El nostre taller d'enquadernació ofereix la possibilitat de realitzar enquadernacions d'estil antic: enquadernacions en holandesa, mitja pasta, amb nervis, de pergamí, tot pell, etc. Les cobertes i lloms dels llibres s'enriqueixen realitzant decoracions amb gravats al foc, estampacions en or o bé rotulacions amb tinta manuscrita.

En els llibres especials ( llibre d'artista, àlbum de fotos,llibre de firmes) proposem enquadernacions innovadores amb materials nobles (pell, pergamí, seda) amb la combinació dels més moderns (metacrilat, papers sintètics, plàstics flexibles, alumini, etc..).

Llibres en blanc: albums, llibres de firmes, llibretes, etc.

Llibres impresos: llibres sense cobertes, tesis doctorals, projectes de final de carrera, llibres d'aniversari, etc.

Llibres artístics: llibres d'artista, edicions limitades, llibres amb disseny a les cobertes, etc.