Conservació i restauració de material d'arxiu, obres d'art i enquadernació

Restauració

L'enquadernació ha anat evolucionant al llarg de la història: enquadernacions Mudèjar, gòtiques, romàniques, en pergamí, de cortina, de biblioteca, etc.

Amb el temps, moltes d’aquestes enquadernacions s'han anat deteriorant, ja sigui pel pròpi ús, per la degradació dels materials, per l'atac d’insectes o per un incorrecte emmagatzematge.

Teixell fa un estudi previ de l'estat de conservació de les vostres obres i decideix la millor manera d'abordar la seva restauració, utilitzant sempre materials de bona qualitat i conservant amb el màxim rigor l'obra original.