Conservació i restauració de material d'arxiu i obres d'art sobre paper. Taller d'enquadernació

Actuacions in situ

Cada vegada més, les institucions prenen consciència de salvaguardar les seves col·leccions.

Les exigències de la conservació no poden ser satisfetes amb tractaments individualitzats de restauració, cal aplicar mesures globals.

Els programes de conservació preventiva inclouen, en termes pràctics, l'administració de les col·leccions, l’emmagatzematge, el control ambiental i els sistemes de trasllat.

Teixell ofereix l’estudi de col·leccions, desenvolupament de directrius, guies i procediments per protegir les col·leccions en els dipòsits o durant el seu ús.

També ofereix la formació i conscienciació de tot el personal que té accés al fons.

Teixell ha portat a terme diferents intervencions in situ, actuant sobre fons documentals (bibliogràfics, fotogràfics, etc) de gran volum.

Estudi de l'estat de conservació d'un fons bibliogràfic (2.800 volums)

 

Neteja i acondicionament d'una biblioteca històrica (52.000 volums)

 

Protecció d'una col·lecció de ventalls pel seu trasllat (16 ventalls)

 

Substitució del sistema de protecció d'un fons fotogràfic per un de conservació (783 arxivadors)

 

Diferents intervencions realitzades sobre fons documentals afectats per microorganismes