Conservació i restauració de material d'arxiu, obres d'art i enquadernació

Obres d'art

Els problemes de conservació més habituals en les obres d’art sobre paper són els provocats per un mal emmarcat, ja sigui per la utilització de materials inadequats (cintes autoadhesives àcides, suports posteriors de fusta o cartrons de baixa qualitat) o sistemes de muntatge erronis (paspartú trepitjant l’obra).

Les cintes autoadhesives amb el temps s’oxiden provocant taques a la part davantera de l’obra, l’acidesa de la fusta traspassa al paper esgrogueint-lo i si un paspartú trepitja l’obra provoca taques de reserva per acció de la llum.

Teixell us ofereix el servei de muntatge i emmarcat d'obres d’art, sempre utilitzant materials i mètodes de conservació.

Utilitzem cartrons neutres de qualitat museu, papers japonesos i materials inerts pel muntatge.

Els muntatges són totalment reversibles amb aigua i garantizen la màxima durabilitat de l’obra.